wtorek, 7 kwietnia 2015

Twierdza w Srebrnej Górze

Twierdza w Srebrnej Górze została wzniesiona w latach 1765–1777. Twierdza składa się z sześciu fortów. Pierwszym, i jak dotąd jedynym sprawdzianem dla obronności fortyfikacji było oblężenie przez wojska napoleońskie podczas wojny Prus z Francją (1806-1807). 28 czerwca 1807 r. Bawarczycy i Wirtemberczycy szturmem zdobyli Srebrną Górę. Twierdza nie została jednak zajęta, gdyż 9 lipca 1807 podpisano pokój w Tylży. W latach 1830-1848 Twierdzę Srebrnogórską wykorzystywano jako więzienie dla działaczy ruchu „Młodych Niemców”.
W II poł XIX w. zaczęto dostrzegać korzyści płynące z turystyki i rekreacji. Władze pruskie nakazały zaprzestać niszczenia twierdzy i uczynić z niej atrakcję dla przyjezdnych. Po I wojnie światowej główny fort odremontowano i urządzono w jego wnętrzu restaurację "Donjon". Dynamiczny rozwój turystyki przerwała II wojna światowa.W fortach utworzono karny obóz jeniecki. Lata powojenne przyniosły postępującą dewastację twierdzy złupionej wcześniej przez wojska radzieckie.
Dopiero w 1965 roku PTTK i Komenda Dolnośląskiej Chorągwi ZHP podpisała porozumienie, na mocy którego uprzątnięto II Fort Rogowy i nadano mu nazwę "Harcerz". Fort Ostróg uprzątnięto przy pomocy ówczesnego (1969) ministerstwa Górnictwa i przemianowano na Fort "Górnik". W dniu 28 czerwca 1974 na terenie Fortu Donżon otwarto muzeum ciężkiej broni palnej. Twierdza Srebrnogórska została uznana za pomnik historii rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 14 kwietnia 2004.
Krążą opowieści o skarbach ukrytych przez hitlerowców w podziemiach twierdzy. W 1995 roku odnaleziono za pomocą georadaru dwie sporej wielkości, dobrze zamaskowane komory podziemne, zbudowane prawdopodobnie podczas II wojny światowe.
8 czerwca 2013 w twierdzy odbyła się rekonstrukcja bitwy  z 1807r. Towarzyszyły przy tym inne atrakcje takie jak jarmark, pokazy musztry poszczególnych wojsk, spektakl teatralny "Ludzie poza pamięcią", koncert zakończony pokazem sztucznych ogni. Pogoda dopisała więc wszyscy bawili się bardzo dobrze.