wtorek, 7 kwietnia 2015

Twierdza w Srebrnej Górze

Twierdza w Srebrnej Górze została wzniesiona w latach 1765–1777. Twierdza składa się z sześciu fortów. Pierwszym, i jak dotąd jedynym sprawdzianem dla obronności fortyfikacji było oblężenie przez wojska napoleońskie podczas wojny Prus z Francją (1806-1807). 28 czerwca 1807 r. Bawarczycy i Wirtemberczycy szturmem zdobyli Srebrną Górę. Twierdza nie została jednak zajęta, gdyż 9 lipca 1807 podpisano pokój w Tylży. W latach 1830-1848 Twierdzę Srebrnogórską wykorzystywano jako więzienie dla działaczy ruchu „Młodych Niemców”.
W II poł XIX w. zaczęto dostrzegać korzyści płynące z turystyki i rekreacji. Władze pruskie nakazały zaprzestać niszczenia twierdzy i uczynić z niej atrakcję dla przyjezdnych. Po I wojnie światowej główny fort odremontowano i urządzono w jego wnętrzu restaurację "Donjon". Dynamiczny rozwój turystyki przerwała II wojna światowa.W fortach utworzono karny obóz jeniecki. Lata powojenne przyniosły postępującą dewastację twierdzy złupionej wcześniej przez wojska radzieckie.
Dopiero w 1965 roku PTTK i Komenda Dolnośląskiej Chorągwi ZHP podpisała porozumienie, na mocy którego uprzątnięto II Fort Rogowy i nadano mu nazwę "Harcerz". Fort Ostróg uprzątnięto przy pomocy ówczesnego (1969) ministerstwa Górnictwa i przemianowano na Fort "Górnik". W dniu 28 czerwca 1974 na terenie Fortu Donżon otwarto muzeum ciężkiej broni palnej. Twierdza Srebrnogórska została uznana za pomnik historii rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 14 kwietnia 2004.
Krążą opowieści o skarbach ukrytych przez hitlerowców w podziemiach twierdzy. W 1995 roku odnaleziono za pomocą georadaru dwie sporej wielkości, dobrze zamaskowane komory podziemne, zbudowane prawdopodobnie podczas II wojny światowe.
8 czerwca 2013 w twierdzy odbyła się rekonstrukcja bitwy  z 1807r. Towarzyszyły przy tym inne atrakcje takie jak jarmark, pokazy musztry poszczególnych wojsk, spektakl teatralny "Ludzie poza pamięcią", koncert zakończony pokazem sztucznych ogni. Pogoda dopisała więc wszyscy bawili się bardzo dobrze.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz